NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

[Początkujący] Sesja Gindy nr 6 – Metal Revolution

2021.11.12

 

Zawsze, gdy widzę na witrynach piękne, nowe stroje, nie mogę oderwać od nich oczu. A wy, rewolucjoniści? Skórki mechów mogą zwiększyć waszą charyzmę i miejsce w rankingu charyzmy. Większość skórek można uzyskać poprzez łączenie lub w skarbach. Niektóre z nich można kupić za monety lub klejnoty albo uzyskać podczas wydarzeń.

 

Łączenie

System łączenia obejmuje łączenie mechów i łączenie skórek. Możesz łączyć trzy różne mechy w jednego nowego mecha przy użyciu łączenia mechów. Możesz łączyć trzy różne skórki w jedną nową skórkę przy użyciu łączenia skórek. Zaleca się przy łączeniu skórek wykorzystywanie skórek tej samej rzadkości, aby uzyskać odpowiednią skórkę.

 

 

Skarb

Skarby można zdobywać w dwóch bramach – Bramie Początku i Bramie Cudów. Użyj odpowiednich kluczy do skrzyń międzywymiarowych, aby je otworzyć i zdobyć skórki, mechy, prezenty, itp.

 

Brama Początku

Otwórz Bramę Początku 10 razy, aby zdobyć gwarantowaną rzadką skórkę lub lepszą. Otwórz Bramę Początku 160 razy, aby zdobyć gwarantowaną legendarną skórkę. Za każdym razem, gdy zdobędziesz skórkę, otrzymasz również charyzmę zgodnie z liczbą gwiazdek skórki. Zdobycie tej samej skórki wiele razy zwiększa jej liczbę gwiazdek do maksymalnego poziomu 10 gwiazdek. 

Charyzma graczy jest zerowana co tydzień. Następnie gracze otrzymują nagrody w zależności od rankingu charyzmy. Sprawdź ranking charyzmy, aby dowiedzieć się więcej.  Otrzymywanie prezentów również zwiększa charyzmę.

Prawdopodobieństwo zdobycia legendarnej skórki wynosi 0,8% (z uwzględnieniem nagrody gwarantowanej):

Prawdopodobieństwo zdobycia epickiej lub rzadkiej skórki wynosi 17,4% (z uwzględnieniem nagrody gwarantowanej):

Prawdopodobieństwo zdobycia nietypowej skórki lub innego przedmiotu wynosi 81,8%:

 

 

Brama Cudów

Brama Cudów jest podobna do Bramy Początku. Otwórz Bramę Cudów, aby otrzymywać skórki, mechy, prezenty, itp. Otwórz Bramę Cudów 10 razy, aby zdobyć gwarantowaną epicką skórkę lub lepszą. Otwórz Bramę Cudów 100 razy, aby zdobyć gwarantowaną legendarną skórkę. Podczas bieżącego wydarzenia prawdopodobieństwo zdobycia Cyberwidma jest zwiększone (50% wszystkich legendarnych skórek). Naliczenia do zdobycia legendarnej skórki są przenoszone do następnego wydarzenia. Za każdym razem, gdy zdobędziesz skórkę, otrzymasz również charyzmę zgodnie z liczbą gwiazdek skórki. Zdobycie tej samej skórki wiele razy zwiększa jej liczbę gwiazdek do maksymalnego poziomu 10 gwiazdek. 

Prawdopodobieństwo zdobycia legendarnej skórki wynosi 1,6% (z uwzględnieniem nagrody gwarantowanej):

Prawdopodobieństwo zdobycia epickiej skórki wynosi 12,5% (z uwzględnieniem nagrody gwarantowanej):

Prawdopodobieństwo zdobycia rzadkiej skórki lub innego przedmiotu wynosi 85,9%:

 

 

Ranking charyzmy

Ranking charyzmy jest równie ważny jak ranking klas. Gracze mogą otrzymywać różne nagrody w zależności od miejsca w rankingu. Rankingi charyzmy są podliczane co tydzień. Najlepszych pięciu graczy w globalnym rankingu charyzmy otrzyma superlimitowaną skórkę. Nagrody rankingu charyzmy są aktualizowane co miesiąc.

W każdy poniedziałek o 5:00 (GMT+8) są zamykane rankingi charyzmy i charyzma każdego gracza zostaje wyzerowana. Nagrody są rozsyłane do skrzynek pocztowych graczy.

Źródła charyzmy: Skarby i łączenie zapewniają duplikaty skórek, które zwiększają charyzmę zgodnie z ich rzadkością. Otrzymywanie prezentów od innych graczy również zwiększa charyzmę.

 

 

Dołącz do nas na Facebooku i Twitterze i komentuj ulubione skórki lub sugestie. Losowo wybrani szczęśliwcy mogą otrzymać prezenty!

Facebook

Twitter

Discord

Instagram

YouTube

TikTok